Hoạt động của hai trường kết nghĩa trường Tân Thịnh - Trường Nội trú Mù Cang Chải