Nghề giáo tôi yêu

Dân tộc Việt Nam ta có truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” “Tôn sư trọng
đạo” là những truyền thống quý báu mãi mãi được khắc sâu trong tâm hồn mỗi chúng ta.
Đó là truyền thống quý báu thể hiện sự biết ơn của các em học sinh đối với các thế hệ
thầy cô giáo những người đã vất vả, hy sinh để đem tri thức khoa học, những bài học đạo
đức làm người cho các em học sinh thân yêu.

Video liên quan
Chính phủ điện tử
Liên kết website