Bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ CBQL, GV, NV ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 28/7/2021 của Thành uỷ Yên Bái tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Đảng bộ thành phố Yên Bái; Kế hoạch số 143/KH-SGDĐT ngày 27/7/2021 của Sở GD&ĐT Yên Bái về việc tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị cho công chức, viên chức quản lý năm 2021. Trong điều kiện phòng chống dịch Covid 19, phòng GD&ĐT thành phố Yên Bái đã làm tốt công tác tham mưu và chuẩn bị các điều kiện bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ CBQL, GV, NV ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Sáng 19/8/2021, Thành ủy Yên Bái tổ chức khai mạc bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Đảng bộ thành phố với 46 điểm cầu. Dự buổi khai mạc bồi dưỡng hè năm 2021 tại điểm cầu Thành ủy có đồng chí Hà Thị Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, lãnh đạo, giảng viên Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Chính trị, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Điểm cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy

Theo  kế hoạch năm 2021 Thành ủy dự kiến tổ chức 11 lớp bồi dưỡng trực tiếp tập trung tại hội trường, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, Thành ủy Yên Bái quyết định tổ chức học bằng hình trực tuyến gồm 46 điểm cầu, trong đó: 01 điểm cầu tại Thành ủy, 45 điểm cầu tại các trường (05 điểm cầu tại 05 trường THPT, 40 điểm cầu các trường trực thuộc phòng GD&ĐT thành phố) với 1.455 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia học tập. 

Phòng GD&ĐT thành phố đã phối hợp với Viettel chi nhánh Yên Bái tạo tài khoản cho các điểm cầu, tổ chức tập huấn cho đại diện tất cả các cơ sở giáo dục trong việc cài đặt, kết nối các thiết bị và sử dụng thành thạo phần mềm trực tuyến K12online. Để thực hiện chất lượng, hiệu quả đợt bồi dưỡng, Ban tổ chức yêu cầu đối với mỗi điểm cầu cần đảm bảo các nội dung: Hội trường (phòng học) có đủ điều kiện cơ sở vật chất và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đường truyền ổn định, tốc độ cao; sử dụng màn hình lớn, đảm bảo cho tất cả giáo viên tham dự cùng học; âm thanh sử dụng hệ thống microphone, loa họp trực tuyến để đảm bảo với giáo viên tham dự có thể phát biểu, tương tác thuận lợi.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phụ trách về đường truyền và kỹ thuật; chia các điểm cầu và chịu trách nhiệm quản lý số lượng CBQL, GV, NV tham gia học trực tuyến tại mỗi điểm: Giao trách nhiệm cho các đồng chí Bí thư chi bộ, hiệu trưởng các đơn vị quản lý số lượng CBGV,NV đơn vị mình, phân công các đồng chí lãnh đạo, cán bộ phòng GD&ĐT thành phố đi kiểm tra, phụ trách các lớp tại các điểm cầu đảm bảo việc học tập nghiêm túc, hiệu quả.

Trong hai ngày (19, 20/8), các học viên đã được  học 04 chuyên đề: Những nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái; những nội dung cơ bản trong Nghị quyết 21-NQ/TU, ngày 20/01/2021 của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái, Nghị quyết 22-NQ/TU, ngày 20/01/2021 của Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo và các nghị quyết của HĐND tỉnh về giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2021 - 2025; chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố 7 tháng đầu năm trong thực hiện “mục tiêu kép” vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.... gắn với tình hình an ninh - quốc phòng, những vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

Giáo viên ở điểm cầu trường mầm non nghiêm túc học tập

Kết thúc buổi học, Ban tổ chức đã gửi câu hỏi viết bài thu hoạch học tập lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2021, yêu cầu các đơn vị hoàn thành, gửi bài thu hoạch và báo cáo về kết quả thực hiện về Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy) sau 05 ngày học.

Qua kiểm tra, đánh giá có thể khẳng định, đây là hình thức học tập hiệu quả, tiết kiệm được chi phí và thời gian so với hình thức học tập tập trung trước đây. Qua đợt bồi dưỡng các học viên nhận thức sâu sắc hơn về các chủ trương, định hướng của Đảng các cấp, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong công tác quản lý, giảng dạy, củng cố thêm nền tảng kiến thức giúp cho công việc chuyên môn của mình được tốt hơn cũng như công tác giáo dục, đào tạo của thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh Covid 19 vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao./.

                             Nguyễn Ngọc Hà - Phòng GD&ĐT thành phố Yên Bái

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hà - Phòng GD&ĐT thành phố Yên Bái
Nguồn:Phòng GD&ĐT thành phố Yên Bái Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 38
Tháng 07 : 40
Năm 2022 : 303.208