​   KẾ HOẠCH Bàn giao danh sách trẻ mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non ​

  Căn cứ Hướng dẫn số 04/HD-SGDĐT ngày 18/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Yên Bái v/v thực hiện cam kết, nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

  Thực hiện Hướng dẫn số 249/PGD&ĐT-CM ngày 25/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Yên Bái v/v hướng dẫn  thực hiện cam kết, nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

             Trường Mầm non Ngọc Lan phối hợp với trường TH&THCS Tân Thịnh xây dựng kế hoạch bàn giao danh sách trẻ mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

Thực hiện tốt sự phối hợp giữa hai nhà trường để chuyển tiếp trẻ từ mầm non lên Tiểu học được thuận lợi.

2. Số lượng trẻ 5-6 tuổi năm học 2020 – 2021 như sau:

- Tổng số: 52 trẻ. Trong đó:        

+ Trẻ khuyết tật 02 trẻ;

+ Số trẻ trên địa bàn đang học tại trường: 40 trẻ

+ Số trẻ ngoài địa bàn: 12 trẻ

3. Thành phần tham gia bàn giao:

* Trường Mầm non Ngọc Lan:

- Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

- Giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5-6 tuổi

* Trường Tiểu học và trung học cơ sở Tân Thịnh:

- Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

- Giáo viên dạy lớp 1.

4. Nội dung bàn giao:

Bàn giao hồ sơ trẻ mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non gồm những loại hồ sơ sau:

             - Danh sách trẻ hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi

- Bản sao phiếu đánh giá sự phát triển của trẻ cuối độ tuổi:

             - Bản sao biểu tổng hợp kết quả đánh giá sự phát triển của trẻ cuối độ tuổi.

5. Thời gian bàn giao hồ sơ

- Thời gian dự kiến từ ngày 17/5 đến 20/5/2021

- Địa điểm: Trường Mầm non Ngọc Lan.

Trên đây là kế hoạch bàn giao danh sách trẻ mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình giữa Trường Mầm non Ngọc Lan và trường Tiểu học Tân Thịnh năm học 2020- 2021./.

 

Một số hình ảnh về hoạt động trường MN Ngọc Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 38
Tháng 07 : 40
Năm 2022 : 303.208