KẾ HOẠCH Tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh không học tập trung tại trường để phòng, chống Covid-19

 

A. Đối với bậc THCS:

 

Thực hiện Công văn số 847/UBND-GDĐT ngày 03/5/2021 của UBND thành phố Yên Bái về việc cho học sinh trên địa bàn thành phố Yên Bái nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số  486/SGDĐT-GDMN ngày 03/5/2021 của Sở GD&ĐT  về việc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái và các huyện: Văn Chấn, Trấn Yên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công văn Số 72/GD&ĐT-CM ngày 03 tháng 5 năm 2021 V/v cho học sinh trên địa bàn thành phố Yên Bái nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 Trường TH&THCS Tân Thịnh xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Tăng cường quản lý, triển khai dạy học nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường trong thời gian học sinh không học tập trung tại trường để phòng, chống Covid-19.

Phối hợp linh hoạt các hình thức dạy học khác nhau đảm bảo huy động tối đa số học sinh tham gia các hoạt động học tập, đặc biệt là đối với học sinh lớp 9.

Rèn luyện và phát huy năng lực tự học của học sinh, nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình của giáo viên. Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh trong học tập.

Huy động tối đa số học sinh có đủ điều kiện tham gia học tập.

II. Tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến

1. Dạy học trực tuyến

Thực hiện đảm bảo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên (Thông tư 09).

1.1. Đối tượng, chương trình, thời lượng dạy học

 - Đối tượng:

 Huy động tối đa số học sinh có đủ điều kiện tham gia học tập tham gia các lớp học trực tuyến.

- Các lớp học:

+ Có thể tổ chức dạy theo lớp học chính khóa hoặc theo danh sách học sinh đăng ký học, mỗi lớp không quá 45 học sinh.

 + Vận động, hướng dẫn cha mẹ học sinh tạo điều kiện để huy động tối đa học sinh lớp 9 tham gia hoạt động dạy học trực tuyến.

 - Chương trình dạy học:

+ Với học sinh lớp 9: Tập trung dạy hoàn thành kiến thức mới của trong học kỳ II.

+ Thực hiện dạy học bài mới trong chương trình học kỳ II đối với các khối lớp có từ 80% học sinh có đủ điều kiện tham gia học tập.

+ Đối với học sinh có đủ điều kiện tham gia học tập trực tuyến: chỉ tổ chức giao bài ôn tập qua internet (email, zalo, facebook, ...), không dạy kiến thức mới.

 - Thời lượng dạy học:

+ Mỗi buổi dạy không quá 3 tiết học, 1 tiết bằng 45 phút (không tính thời gian chuẩn bị).

Tổ chức học 2 buổi/ngày (Buổi sáng 03 hoặc 02 tiết đầu của TKB; buổi chiều 2 tiết cuối theo TKB hiện hành);

2. Cách thức tổ chức

a. Đối với nhà trường:

- Có kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu, danh sách lớp, phân công giáo viên, sổ ghi đầu bài; (thực hiện theo KH, TKB, PCNV hiện hành)

- Tổ chức tập huấn cho giáo giáo viên kỹ năng sử dụng công cụ trong quá trình giảng dạy; (đ/c Minh Phượng hỗ trợ kỹ thuật)

- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất – Phòng tin học, điều tiết phân bổ máy tính xách tay hiện có của nhà trường để giáo viên có điều kiện về phương tiện dạy học; xây dựng quy định cụ thể đối với các lớp học trực tuyến; thực hiện việc kiểm tra, dự giờ và quản lý lớp học theo quy định.

b. Đối với giáo viên chủ nhiệm:

- Liên hệ với gia đình học sinh tuyên truyền về chủ trương của ngành trong việc tổ chức dạy học từ xa và dạy học trực tuyến để PHHS tạo điều kiện về phương tiện học tập của học sinh; phối hợp với nhà trường đôn đốc nhắc nhở HS việc học tập tại nhà.

- Thông báo kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến, thời khóa biểu của nhà trường, gia đình học sinh phối hợp quản lí. Tổng hợp danh sách học sinh có điều kiện và tham gia học trực tuyến thông báo trên zalo nhóm THCS chậm nhất 18h00 ngày 04/5/2021; thường xuyên năm bắt tình hình học tập của học sinh qua sổ ghi đầu bài, báo cáo với Ban giám hiệu hàng tuần hoặc đột xuất khi có tình huống phát sinh.

- Có biện pháp phối hợp cùng gia đình tạo điều kiện, hướng dẫn và giám sát học sinh học tập; Trao đổi, góp ý, đề xuất ý kiến về việc dạy học trực tuyến để học sinh học tập đạt hiệu quả tốt nhất.

c. Đối với giáo viên bộ môn:

- Chuẩn bị đầy đủ thiết bị dạy học (giáo viên nào không có máy tính xách tay của cá nhân hoặc của lớp báo cáo nhà trường để được hỗ trợ);

- Có kỹ năng sử dụng thành thạo thiết bị dạy học và quản lý, hướng dẫn học sinh học tập; bài giảng phải được xây dựng theo Kế hoạch giáo dục của nhà trường. Việc tổ chức dạy và học phải bám sát yêu cầu của Công văn 4612 về dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Trước khi thực hiện bài giảng trực tuyến giáo viên phải Giao nhiệm vụ học tập gồm câu hỏi, bài tập, việc làm...cho học sinh (bước 1- Chuyển giao nhiệm vụ  học tập). Hệ thống câu hỏi, bài tập, việc làm... phải rõ ràng và phù hợp với khả năng của học sinh; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích thích  được hứng thú nhận thứccủa học sinh; đảm bảo cho tất cả học sinh tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

- Tiến hành dạy học trực tuyến:Thực hiện dạy học trực tuyến là việc tổ chức các hoạt động học theo 3 bước còn lại (B2: HS Thực hiện nhiệm vụ học tập; B3: Báo cáo  kết quả  và thảo luận; B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập và chính xác hóa các kiến thức..).

- Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

- Điểm danh học sinh: Bắt đầu và kết thúc giáo viên bộ môn phải tiến hành điểm danh học sinh báo cáo sĩ số trên sổ báo bài onlie ngay sau khi kết thúc buổi học.

d. Đối với học sinh:

- Có 1 trong các thiết bị sau: máy vi tính có gắn camera, míc thu âm, có loa hoặc tai nghe; máy tính xách tay; máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet (wifi hoặc 3G, 4G).

- Thực hiện ghi chép nội dung bài học, thực hiện đầy đủ hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên;

- Tích cực tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới.

- Hoàn thành nhiệm vụ và nộp sản phẩm học tập cho giáo viên để kiểm tra, đánh giá.

3. Hướng dẫn học sinh học tập qua nguồn học liệu trên website Sở GD&ĐT Yên Bái, Phòng GD&ĐT TP Yên Bái

- Đối tượng: Học sinh lớp 9.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh truy cập website Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT Yên Bái và các nguồn học liệu khác để học tập trực tuyến qua VIDEO: + Các bài giảng sẽ được đăng tải tại mục Dạy học trực tuyến/Bài giảng trên website của Sở GD&ĐT (http://yenbai.edu.vn).

 + Một số video bài giảng do đội ngũ giáo viên cốt cán của Phòng GD&ĐT xây dựng sẽ đăng tại mục Tài nguyên/Học trực tuyến trên website Phòng GD&ĐT (http://tpyenbai.edu.vn).

- Cách thức tổ chức thực hiện: Căn cứ nội dung các bài giảng trong kho học liệu, giáo viên giao nhiệm vụ học tập gồm câu hỏi bài tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo nội dung các bài học; yêu cầu học sinh nộp báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập cho giáo viên để được nhận xét, đánh giá.

4. Giao bài cho học sinh ôn tập

 - Đối với các lớp và học sinh không thể thực hiện được phương án dạy học trực tuyến.

+ Tiếp tục thực hiện giao bài cho học sinh qua thư điện tử, các mạng xã hội trên internet, và các trang web chuyên về hỗ trợ dạy học: https://lms.vnedu.vn (VNPT E-Learning); mạng xã hội học tập của tập đoàn Viettel https://viettelstudy.vn .

+ Trường hợp không thể thực hiện qua các hình thức trên, thì mới thực hiện giao bài trực tiếp trên giấy theo cách phù hợp và hiệu quả nhất (đảm bảo các yêu cầu phòng dịch Covid-19).

- Tổ chuyên môn căn cứ kế hoạch ôn tập của nhà trường, thống nhất và phân công giáo viên biên soạn nội dung hướng dẫn ôn tập, duyệt nội dung trước khi chuyển cho học sinh.

Nội dung phải đảm bảo đủ các phần:5

(1) Tóm tắt kiến thức cơ bản

 (2) Ví dụ minh họa

(3) Câu hỏi, bài tập vận dụng

 (4) Thời gian, cách thức nộp bài.

 4. Phương tiện hỗ trợ

- Giáo viên sử dụng phần mềm Zoom Meeting để tổ chức dạy học trực tuyến.

Nhà trường sử dụng một loại phần mềm Zoom Meeting để tổ chức dạy học trực tuyến.

Kết hợp sử dụng nền tảng học và thi trực tuyến của tập đoàn VNPT (VNPT E-Learning) tại https://lms.vnedu.vn (có tích hợp phần mềm học trực tuyến Zoom, hướng dẫn sử dụng tại https://lms.vnedu.vn/trang-tinh/huong-dan-su-dung).

III. Đánh giá kết quả học tập

1. Kiểm tra thường xuyên

- Trong quá trình tổ chức dạy học, giáo viên phụ trách môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh bằng các hình thức phù hợp.

- Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học trực tuyến được sử dụng đánh giá chất lượng giờ dạy, chất lượng học tập của học sinh .

- Khi học sinh trở lại trường, giáo viên bộ môn tiến hành thu và kiểm tra việc ghi chép, vở chuẩn bị bài trong quá trình học sinh học trực tuyến.

2. Kiểm tra học kỳ

- Khi học sinh đi học trở lại, nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học qua Internet thực hiện việc kiểm tra  học kỳ theo Kế hoạch của Phòng GD&ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh.

- Đối sánh kết quả kiểm tra học kỳ và kiểm tra thường xuyên để có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ sung kiến thức.

IV. Phương án tổ chức dạy học khi đi học trở lại

- Những học sinh đã được học trực tuyến nhà trường sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá để thiết kế nội dung dạy bù những phần các em còn yếu, còn thiếu.

- Những học sinh không tham gia học trực tuyến sẽ được tổ chức dạy bù theo kế hoạch giáo dục của nhà trường đã xây dựng.

Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh không học tập trung tại trường để phòng, chống Covid-19.

Kế hoạch này thực hiện từ ngày 04/5/2021 cho đến khi có thông báo học sinh trở lại trường./.

 

B. Đối với bậc Tiểu học thực hiện như sau:

1. Tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục

1.1. Khi học sinh toàn trường nghỉ học

- Tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh không được đến trường cho học sinh có đủ điều kiện học trực tuyến theo quy định. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức dạy học trực tuyến theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên (Thông tư 09). Trong thời gian dạy học trực tuyến, yêu cầu giáo viên thực hiện nghiêm túc quy định về giờ giấc ra vào lớp, trang phục, tác phong; đảm bảo tính sư phạm, khoa học, văn hóa ứng xử trong các giờ học trực tuyến, hồ sơ dạy học trực tuyến theo qui định.

- Thực hiện các hoạt động dạy học theo Công văn số 74/PGDĐT-CM ngày 04/5/2021 của phòng GD&ĐT v/v hướng dẫn tổ chức dạy học trong thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

- Thực hiện giao phiếu bài tập cho những học sinh không có đủ điều kiện học trực tuyến qua inernet (zalo, facebook...) hoặc qua các lực lượng hỗ trợ tại địa phương (Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Tổ dân phố, thôn, bản...).

1.2. Khi học sinh quay trở lại trường học tập

- Sau thời gian tạm nghỉ học, nhà trường tổ chức cho học sinh ôn tập kiến thức và tiến hành kiểm tra học kì II theo quy định, sau đó tiếp tục thực hiện nốt phần nội dung còn lại. (Đẩy các tiết ôn tập, kiểm tra học kỳ II lên trước. Sau khi kiểm tra, tiếp tục dạy học các nội dung còn lại theo kế hoạch)

- Các nhà trường xây dựng kịch bản và chuẩn bị các điều kiện tổ chức dạy học phù hợp trong tình huống có diễn biến dịch, phải cho học sinh nghỉ học. Từ đó, chủ động thực hiện theo kịch bản đã xây dựng khi có tình huống xảy ra.

1.3. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch giáo dục

Tất cả các trường thực hiện rà soát kế hoạch giáo dục để sau khi ôn tập, kiểm tra học kì, tiếp tục thực hiện chương trình theo khung kế hoạch thời gian năm học. Trường hợp nghỉ học 1 tuần, không điều chỉnh thời gian kết thúc năm học, các nhà trường có thể điều chỉnh nội dung kế hoạch giáo dục theo hướng ưu tiên thời gian tối đa để tổ chức dạy học các môn học bắt buộc theo chương trình và tổ chức dạy học các môn tự chọn một cách phù hợp, cắt giảm các nội dung hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có tập trung đông người. Trường hợp phải nghỉ học từ 2 tuần trở lên thì sẽ điều chỉnh thời gian kết thúc năm học theo lịch bản chung.

2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

2.1. Tổ chức kiểm tra cuối học kì II

- Về thời gian: Các trường thuộc địa bàn thành phố Yên Bái hoàn thành ôn tập và kiểm tra chậm nhất là sau 10 ngày khi học sinh đi học trở lại; trường hợp có diễn biến mới mà các trường phải cho học sinh nghỉ học khi chưa hoàn thành việc kiểm tra học kì II, thì nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức cho học sinh ôn tập, kiểm tra ngay sau khi học sinh đi học trở lại.

- Về tổ chức kiểm tra: các trường chủ động ra đề, tổ chức kiểm tra theo đề chung đối với các môn học. Phòng GD&ĐT không tổ chức ra đề kiểm tra học kỳ II. 

- Trong trường hợp có học sinh không thể đến trường học tại thời điểm kiểm tra học kỳ II vì lý do bất khả kháng, nhà trường tổ chức kiểm tra sau bằng đề kiểm tra khác với mức độ tương đương. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá, chính xác, công bằng, khách quan, trung thực.

- Đề kiểm tra định kỳ phù hợp chuẩn kiến thức, kỹ năng, yêu cầu cần đạt đến thời điểm thực hiện việc kiểm tra, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức độ nhận thức cụ thể của học sinh:

+ Đối với lớp 1: phân theo 3 mức độ nhận thức được quy định tại Thông  tư 27/2020/TT-BGDĐT; 

+ Đối với các lớp 2, 3, 4: phân theo 4 mức độ nhận thức được quy định tại  Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT;

+ Đối với lớp 5: phân theo 4 mức độ nhận thức được quy định tại Thông  tư 22/2016/TT-BGDĐT và Công văn 405/BGDĐT-GDTH ngày 28/01/2021 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5 học kỳ II năm  học 2020-2021.

 Lưu ý: Không ra đề vào các nội dung đã được điều chỉnh (kể cả nội dung cắt giảm và nội dung bổ sung) theo Công văn 405/BGDĐT và các nội dung đẩy lùi sau kiểm tra cuối học kỳ 2.

2.2. Đánh giá học sinh cuối năm học

- Đối với các lớp 2, 3, 4, 5: thực hiện theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 18/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với lớp 1: thực hiện theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày  04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Qua kết quả kiểm tra, nhà trường chỉ đạo việc thực hiện hoàn thành  chương trình của năm học có chất lượng; xây dựng kế hoạch giúp đỡ học sinh  rèn luyện ôn tập trong hè (nếu có).

Lưu ý: việc khen thưởng thực hiện đúng quy định, tránh khen tràn lan gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong xã hội và cha mẹ học sinh.

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 57
Tháng 09 : 2.044
Năm 2021 : 23.558