PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC KIỂM TRA CÁC MÔN TOÁN, NGỮ VĂN, TIẾNG ANH THEO ĐỀ CHUNG CỦA PHÒNG GD&ĐT CUỐI NĂM 2020-2021

 

Phòng GD&ĐT thành phố đã ban hành Công văn số 67/PGD&ĐT-CM ngày 26/4/2021 về việc hướng dẫn một số nhiệm vụ giáo dục trung học cuối năm học 2020 – 2021 đã ấn định lịch kiểm tra học kỳ II với các môn kiểm tra theo đề chung của Phòng GD&ĐT.

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-PGD&ĐT ngày 06/5/2021 của Phòng GD&ĐT về việc Ứng phó của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố với công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến hết năm học 2020-2021.

Phòng GD&ĐT xây dựng các phương án tổ chức kiểm tra học kỳ II các  môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh theo đề chung như sau:

1. Phương án 1: Học sinh đi học trở lại từ ngày 17/5/2021

- Thời gian coi kiểm tra: trong hai ngày 18/5 và 19/5/2021.

- Số phòng thi bằng số lớp học/khối lớp. Học sinh xếp theo danh sách số báo danh đã lập.

- Giáo viên coi, chấm: Là giáo viên của trường (Không coi chéo, chấm chéo).

- Các hoạt động coi, chấm đảm bảo quy định về Phòng dịch COVID-19.

2. Phương án 2: Học sinh đi học trở lại từ ngày 24/5/2021

- Thời gian coi kiểm tra:

+ Học sinh lớp 9 kiểm tra theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

+ Học sinh các lớp còn lại kiểm tra trong hai ngày 25/5 và 26/5/2021.

- Số phòng thi bằng số lớp học/khối lớp. Học sinh xếp theo danh sách số báo danh đã lập.

- Giáo viên coi, chấm: Là giáo viên của trường (Không coi chéo, chấm chéo).

- Các hoạt động coi, chấm đảm bảo quy định về Phòng dịch COVID-19.

3. Phương án 3: Học sinh đi học trở lại từ ngày 31/5/2021

- Thời gian coi kiểm tra:

+ Học sinh lớp 9 kiểm tra theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

+ Học sinh các lớp còn lại kiểm tra trong hai ngày 01/6 và 06/6/2021.

- Số phòng thi bằng số lớp học/khối lớp. Học sinh xếp theo danh sách số báo danh đã lập.

- Giáo viên coi, chấm: Là giáo viên của trường (Không coi chéo, chấm chéo).

- Các hoạt động coi, chấm đảm bảo quy định về Phòng dịch COVID-19.

4. Phương án 4: Học sinh đi học trở lại sau tháng 5/2021.

- Thời gian coi kiểm tra:

+ Học sinh lớp 9 kiểm tra theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

+ Học sinh các lớp còn lại kiểm tra trong hai ngày sau ngày đầu đi học trở lại 01 ngày.

- Số phòng thi bằng số lớp học/khối lớp. Học sinh xếp theo danh sách số báo danh đã lập.

- Giáo viên coi, chấm: Là giáo viên của trường (Không coi chéo, chấm chéo).

- Các hoạt động coi, chấm đảm bảo quy định về Phòng dịch COVID-19.

5. Lịch coi chi tiết theo từng phương án.

 

Thời gian

Tên môn

Lớp

Giao đề

Tính giờ làm bài

Thu bài

Buổi 1

Ngữ văn

8; 9

07 giờ 25 phút

07 giờ 30 phút

09 giờ 00 phút

Tiếng Anh

8

09 giờ 30 phút

09 giờ 35 phút

10 giờ 20 phút

Buổi 2

Ngữ văn

6; 7

12 giờ 55 phút

13 giờ 00 phút

14 giờ 30 phút

Tiếng Anh

6

15 giờ 00 phút

15 giờ 05 phút

15 giờ 50 phút

Buổi 3

Toán

8; 9

07 giờ 25 phút

07 giờ 30 phút

09 giờ 00 phút

Tiếng Anh

9

09 giờ 30 phút

09 giờ 35 phút

10 giờ 20 phút

Buổi 4

Toán

6; 7

12 giờ 55 phút

13 giờ 00 phút

14 giờ 30 phút

Tiếng Anh

7

15 giờ 00 phút

15 giờ 05 phút

15 giờ 50 phút

Ghi chú: Với học sinh lớp 9 kiểm tra theo phương án của Sở GD&ĐT có thể  không kiểm tra theo lịch trên.

______________________________

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 38
Tháng 07 : 40
Năm 2022 : 303.208