Tổng kết công tác cụm thi đua các trường TH&THCS, Tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Yên Bái

 Ngày 10/6/2021 Cụm thi đua các trường TH&THCS, trường Tiểu học, trường THCS trên địa bàn thành phố Yên Bái đã mời lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Yên Bái; cán bộ phụ trách thi đua PGD cùng toàn bộ các thành viên trong cụm thi đua tổng kết công tác thi đua cuối năm học 2020-2021.

Các đơn vị có mặt đã đem theo Bảng tự chấm điểm của trường;  Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm học của nhà trường, Các minh chứng chấm điểm theo bảng điểm

Thành phần các nhà trường tham gia gồm Hiệu trưởng chủ tịch công đoàn trường. Trước đó ban lãnh đạo cụm đã tiến hành Họp Ban lãnh đạo, thống nhất phương thức làm việc, chia các trường chấm điểm theo cặp, chỉ tiêu thi đua trong cụm. 

Đồng chí cụm trưởng Thông qua các văn bản hướng dẫn cụm thi đua, cách thức chấm điểm cụm thi đua. Phổ biến một số nội dung cơ bản của Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc Ban hành Quy định tổ chức khối và cụm thi đua tỉnh Yên Bái; Quyết định số 01/QĐ-CTĐ của Cụm thi đua số 4 về việc Ban hành Quy chế hoạt động và Bảng tiêu chuẩn chấm điểm của Cụm thi đua các trường Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc thành phố Yên Bái. Tổng hợp kết quả tự chấm điểm và đề xuất khen thưởng của các trường trong cụm thi đua.

Thực hiện chấm điểm các trường trong cụm đồng chí phó cụm trưởng phụ trách công tác chấm điểm cho bốc thăm chấm điểm chéo. Đề nghị bầu tổ giám sát việc chấm điểm cho: Tiểu học: THCS; TH&THCS

(Thời gian chấm: từ 8h30 đến 10h30) – Tổ thư kí tổng hợp báo cáo lãnh đạo cụm.

Sau thời gian chấm điểm từ 8h00 đến 11h00 Đồng chí phó cụm trưởng phụ trách công tác chấm điểm công bố điểm. Trong cụm có 5 tập thể được đề nghị lên các cấp khen thưởng trong năm học 2020-2021. Các trường đủ điều kiện làm hồ sơ đề nghị  các cấp khen thưởng

Hội nghị kết thúc vào 11h45 cùng ngày. 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 38
Tháng 07 : 40
Năm 2022 : 303.208