Tuyển sinh vào bậc Tiểu học, Trung học cơ sở Năm học 2021 – 2022

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Căn cứ Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định số 3196/QĐ-UBND, ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 tỉnh Yên Bái; Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt các nội dung tuyển sinh giáo dục trung học năm học 2021 - 2022;

Căn cứ Thông báo số 149/TB-SGD&ĐT ngày 25/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái về việc thông báo chỉ tiêu kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021; Công văn số 441/SGDĐT-QLCL ngày 22/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái về hướng dẫn tổ chức tuyển sinh giáo dục trung học năm học 2021-2022; Công văn số 519/SGDĐT-KHTC ngày 18/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái về việc thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục; 

Căn cứ Công văn số 1240/UBND-GDĐT ngày 04/6/2021 của UBND thành phố Yên Bái của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc rà soát, xác nhận thông tin học sinh, xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022;

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-PGD&ĐT ngày 22/6/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái về tuyển sinh năm học 2021 - 2022;

Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, số học sinh năm học 2021-2022, kết quả điều tra phổ cập giáo dục và dự kiến số liệu tuyển sinh của nhà trường;

Trường TH&THCS Tân Thịnh xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào bậc học  Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện tốt việc sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường, lớp giai đoạn 2020 - 2025, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, mục tiêu phổ cập giáo dục; kế hoạch học 2 buổi/ngày và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia của thành phố.

- Huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp, huy động 100% số học sinh trong độ tuổi tiểu học đến lớp, huy động trẻ khuyết tật còn đủ sức khoẻ vào học mầm non (MN) và lớp 1; 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học (TH) vào lớp 6 (gồm cả trẻ khuyết tật còn đủ sức khoẻ).

- Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp Tiểu học; cấp Trung học cơ sở; duy trì và nâng cao chất phổ cập giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chất lượng giáo dục của các nhà trường hiện nay; hạn chế việc phụ huynh xin học cho con tập trung vào một số trường dẫn đến quá tải, trong khi một số trường trên địa bàn tuyển sinh không đủ so với quy mô có thể đáp ứng.

- Phân tuyến tuyển sinh nhằm đảm bảo quy mô phát triển ổn định của nhà trường; đồng thời hạn chế việc đi lại của phụ huynh và học sinh; phải bám sát tình hình thực tế của trường như: điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ, vị trí từng trường, quy mô dân số địa bàn...

- Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp và theo phân tuyến tuyển sinh; đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, minh bạch trong công tác tuyển sinh; quan tâm học sinh con gia đình chính sách, con hộ nghèo có điều kiện học tập ổn định.

- Khảo sát năng lực tiếng Anh học sinh lớp 6 (học chương trình Tiếng Anh thí điểm theo Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020) được thực hiện sau tuyển sinh và theo Kế hoạch của Phòng GD&ĐT.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch bệnh Covid 19, chú trọng vệ sinh trường lớp, phun khử khuẩn và thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế trong thời gian tiến hành tuyển sinh.

B. NỘI DUNG

I. Đối tượng, chỉ tiêu và tuyến tuyển sinh

Tuyển sinh trẻ vào lớp 1, 6 đang cùng sinh sống với cha, mẹ trên địa bàn xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái (Có đăng kí hộ khẩu hoặc tạm trú) và sinh sống tại cùng 1 địa chỉ  cư trú thực tế của xã Tân Thịnh), trừ trường hợp khác do pháp luật quy định; trẻ ở địa bàn giáp ranh khi nhà trường còn đủ điều kiện tiếp nhận.

Năm học 2021-2022, chỉ tiêu tuyển sinh của trường:

 1. Bậc Tiểu học

- Lớp 1: 02 lớp (dự kiến 55 học sinh).

- Tuổi vào học lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2015); trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở n­ước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi cao hơn (theo Điều lệ trường tiểu học).

2. Bậc THCS:

- Lớp 6: 02 lớp (dự kiến 52 học sinh).

- Tuyển sinh những học sinh 11 tuổi (sinh năm 2010) đã hoàn thành chương trình tiểu học (bao gồm trẻ khuyết tật còn đủ sức khoẻ). Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

* Tuyển sinh theo kế hoạch được giao với thứ tự xét tuyển ưu tiên như sau:

a) Trẻ thuộc diện gia đình chính sách (trẻ được miễn giảm học phí theo quy định tại Điều 7, điều 8 của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ) đang cư trú thực tế trên địa bàn của xã.

(Trẻ thuộc diện ưu tiên trên phải có giấy tờ chứng minh)

b) Trẻ đang cư trú thực tế trên địa bàn: Tuyển trẻ có hộ khẩu trước, trẻ có tạm trú sau.

c) Trẻ đang cư trú thực tế trên địa bàn nhưng không có hộ khẩu và không có tạm trú (đã được chính quyền địa phương xác nhận), trẻ mới đến cư trú trên địa bàn được tuyển sinh trên địa bàn cư trú thực tế (theo phân tuyến) nếu còn chỉ tiêu, số còn lại được giới thiệu đến các trường lân cận còn chỉ tiêu.

II. Hồ sơ dự tuyển:

- Hồ sơ chung đối với cả 2 cấp học

(1) Đơn xin dự tuyển (theo mẫu thống nhất);

(2) Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ) hoặc bản phôtô giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu);

(3) Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an thành phố;

Với đối tượng tạm trú yêu cầu có cả bản sao hộ khẩu và bản sao sổ tạm trú (không cần công chứng) có kèm theo bản chính để đối chiếu;

Với trẻ không ở cùng bố, mẹ (thông qua sổ hộ khẩu, tạm trú): Nộp thêm hộ khẩu của bố, mẹ.

(4) Các giấy tờ chứng minh thuộc diện chính sách (nếu có);

- Hồ sơ riêng từng bậc học:

+ Đối với tuyển sinh vào lớp 1:

(1) Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi;

(2) Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định...... (nếu có);

(3) Sổ theo dõi sức khỏe của trẻ.

(4) Hồ sơ theo dõi khuyết tật (nếu có).

+ Đối với tuyển sinh vào lớp 6:

(1) Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học. Trường hợp học sinh (HS) bị mất học bạ thì trưởng phòng GD&ĐT sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể;

(2) Hồ sơ và Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào trung học cơ sở ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có);

(3) Hồ sơ theo dõi khuyết tật (nếu có).

* Lưu ý cả 2 bậc học:

- Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh... đối chiếu bản sao của giấy khai sinh, hộ khẩu, tạm trú với bản chính. Nếu thấy đã trùng khớp thì cán bộ tuyển sinh ghi xác nhận vào mặt sau bản sao của hộ khẩu hoặc tạm trú, giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính”,  ký và ghi rõ họ tên; Hiệu trưởng ký và đóng dấu (nếu giấy khai sinh đã là bản sao hợp lệ thì không phải đối chiếu). Tờ sao giấy khai sinh sẽ là hồ sơ gốc của học sinh cho đến khi kết thúc quá trình học tập, mọi văn bằng, chứng chỉ của học sinh được cấp sẽ căn cứ vào bản sao đã có xác nhận này.

III. Thời gian, địa điểm tuyển sinh

1.Thời gian, địa điểm đăng ký tuyển sinh

- Từ ngày 05/7/2021 đến hết ngày 9/7/2021 (không tuyển sinh trong 02 ngày thi tốt nghiệp THPT: ngày 07,08/6/2021)

Buổi sáng: Từ 8h00; Buổi chiều: Từ 14h00

- Địa điểm:     + Bậc Tiểu học tại phân hiệu tiểu học thôn Thanh Hùng:

+ Bậc THCS: Tại trường chính THCS thôn Lương Thịnh:

  Mọi chi tiết về công tác tuyển sinh liên hệ:

Bậc Tiểu học:        Cô Nguyễn Thị Thủy: 0931.672.188;

Bậc THCS:            Cô Trần Trang Vui: 0963.963.717

- Lệ phí tuyển sinh: 25.000đ/hs (Hồ sơ tuyển sinh)

* Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

- Duyệt kết quả tuyển sinh tại phòng Giáo dục: 13-14/7

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Ban giám hiệu:

- Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục theo quy mô trường lớp đã báo cáo với Phòng GD&ĐT và điều kiện thực tế về cơ sở vật chất của nhà trường, xây dựng kế hoạch tuyển sinh và báo cáo với lãnh đạo UBND xã.

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường trình phòng GD&ĐT ra Quyết định. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng đối tượng và kế hoạch được giao.

- Tổ chức hướng dẫn, công tác tuyển sinh của trường trên địa bàn

2. Đề nghị UBND xã:

          - Phối hợp với Nhà trường chỉ đạo các thôn: Tuyên truyền tốt việc tuyển sinh; điều tra số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn.

- Phối hợp với công an xã quản lý chặt chẽ việc đăng ký, thay đổi hộ khẩu, tạm trú.

3. Hội đồng tuyển sinh:

- Tổ chức tập huấn và triển khai kế hoạch tuyển sinh tới các thành viên trong hội đồng

- Thực hiện công tác tuyển sinh đúng kế hoạch, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng đối tượng và kế hoạch được giao.

          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của trường TH&THCS Tân Thịnh năm học 2021 - 2022. Trường TH&THCS Tân Thịnh đề nghị các đồng chí cán bộ giáo viên trong nhà trường tuyên truyền đến phụ huynh học sinh thực hiện theo kế hoạch.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 38
Tháng 07 : 40
Năm 2022 : 303.208